V ФРОЙДІВСЬКІ ЧИТАННЯ У ЛЬВОВІ

Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я сердечно запрошує усіх зацікавлених на п’яту публічну лекцію в рамках щорічної акції «Фройдівські читання у Львові».
Лекцію «Психоаналіз як теорія Новочасності» прочитає Юрко Прохасько – львівський психоаналітик, ґерманіст, перекладач і автор, співзасновник Львівського психоаналітичного інституту, психотерапевт-психоаналітик Української Спілки Психотерапевтів.

Дата та час проведення: 23 вересня 2020р., 19.00

Лекція публічна, вхід безкоштовний.

Лекція відбудеться онлайн, на платформі Zoom.

Для отримання посилання на лекцію просимо реєструватися у формі:
https://docs.google.com/forms/d/1LQnV8lkbp3oBeek5h2VywmclKQsjswbEY1efXJxhIE4/edit

Історія проекту «Фройдівські читання у Львові»

Публічні академічні заходи на відзначання річниці з дня народження творця психоаналізу Зиґмунда Фройда для найширшого кола громадськості проводять у Відні та Нью-Йорку вже багато років. Ця традиція була започаткована у Львові в 2017 році, коли першу публічну лекцію на тему «Фройд для нас нині» прочитав професор, доктор медичних наук, Президент Української Спілки Психотерапевтів, Віце-президент Європейської Асоціації Психотерапії, почесний професор Університету Зиґмунда Фройда (Відень, Австрія) Олександр Фільц.
В 2018 році в рамках акції було представлено дві лекції за участю Ulrike Kadi (асоційований професор Університетської клініки психоаналізу та психотерапії Віденського медичного університету, психоаналітик (WAP/IPA) та Wolf Werdigier (художник, архітектор, дизайнер, гостьовий професор Pratt-Institut / Нью-Йорк).
Навесні 2019 року лекцію «Майбутнє психоаналізу» прочитала професор
Susann Heenen-Wolff – навчаючий психоаналітик, супервізор Бельгійської психоаналітичної асоціації, Міжнародної психоаналітичної асоціації, професор клінічної психології, професор Католицького університету Лювену (Бельгія), професор Вільного університету Брюсселю (Бельгія).
Восени 2019 року ми подовжили Фройдівські читання, приурочивши їх до вшанування річниці смерті Зигмунда Фройда. Урочисту лекцію «Україна через призму психоаналітичного розуміння» прочитав Вольфганг Мартін Рот – магістр, навчаючий аналітик, член Society for Group Analysis and Group Psychotherapy (D3G), Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG), DAGG (German Working Group for Group Psychotherapy and Group Dynamics.
Осінь 2020 року – час невизначеності та перманентних змін, час, в якому все постійно оновлюється та осучаснюється з такою швидкістю, що недавнє минуле вже назавтра стає давно забутим днем. Вловити дух часу, пойменувати його риси, помислити про нього в парадигмі психоаналізу запрошуємо у форматі публічної лекції Юрія Прохаська.

V Annual Sigmund Freud Lecture in Lviv

Lviv Psychoanalytic Institute for Mental Health gladly invites everyone who is interested, to the fifth public lecture, which is a part of the annual Sigmund Freud Lecture in Lviv. The lecture will be read by Yuriy Prokhasko – Lviv psychoanalyst, Germanist, translater, and author, co-founder of the Lviv Psychoanalytic Institute, a certified member of the Ukrainian Association for Psychotherapy. The topic of the lecture is “Psychoanalysis as the theory of New Time”.

Date and Time: September 23, 2020. 19:00 (Ukrainian time)

The lecture is public and attendance is free of charge.

In order to receive a link to the event, please register in the following form: https://docs.google.com/forms/d/1LQnV8lkbp3oBeek5h2VywmclKQsjswbEY1efXJxhIE4/edit

History of the Sigmund Freud Lecture in Lviv project:

Public academic events to commemorate the birthday of the father of psychoanalysis, Sigmund Freud, have been held in Vienna and New York for many years.
This tradition began in Lviv in 2017, when the first public lecture “Freud for us today”, read by professor, MD, President of the Ukrainian Association of Psychotherapists, Vice-President of the European Association for Psychotherapy, honorary professor of Sigmund Freud University (Vienna, Austria) Olexandr Filtz.

In 2018 as a part of this tradition, two lectures were introduced to the audience, one by Ulrike Kadi (associated professor of the University clinic of psychoanalysis and psychotherapy of the Vienna Medical University, psychoanalyst (WAP/IPA) and the other one by Wolf Werdigier (artist, architect, designer, guest professor of Pratt-Institut/New York).

In spring 2019 a lecture called “The future of psychoanalysis” was read by Susann Heenen-Wolff, a training analyst, supervisor of the Belgian Psychoanalytic Association, professor of clinical psychology, professor of the Catholic University of Leuven (Belgium), professor of the Free University of Brussels (Belgium).

In autumn 2019 we continued the Freudian Lectures to commemorate the anniversary of Sigmund Freud’s death. The lecture called “Ukraine through the prism of psychoanalytic understanding” was read by Wolfgang Martin Roth, MA, training analyst, member of the Society for Group Analysis and Group Psychotherapy (D3G), Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG), DAGG (German Working Group for Group Psychotherapy and Group Dynamics).

Autumn of 2020, the time of uncertainty and permanent change, a time, in which everything updates and progresses with such speed, that the recent past becomes forgotten the next day. To catch the Zeitgeist, to name it, to think about it in the psychoanalytic paradigm in the form of a public lecture we are inviting Yuriy Prokhasko.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *