Останні новини

КУРС СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «РЕЛЯЦІЙНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ»

Що таке Реляційний психоаналіз?
Реляційна традиція в психоаналізі та в психотерапії з’явилася як результат переосмислення рамок та змісту традиційних психоаналітичних ідей у 80-90 роках минулого століття в США та в деяких європейських психоаналітичних спільнотах. Першими реляційними аналітиками були вихідці з різних психоаналітичних шкіл: об’єктних відносин, его-психології, кляйніанства, селф-психології та ін.
Це була гетерогенна група теоретиків і клініцистів, об’єднаних насамперед проблемами розуміння та пояснення складних клінічних феноменів, які традиційні концепції пояснювали недостатньо або взагалі не торкалися.
Перегляду піддалися всі основні психоаналітичні ідеї, що призвело до зрушень психоаналітичної парадигми в цілому на епістемологічному рівні.
Була переосмислена та перевизначена структура психіки від набору обумовлених внутрішньо-психічних структур, які виявляються в «ізольованому» індивіді, до внутрішньо-психічних структур, які виявляються в міжособистісному просторі. Особистість (селф) більше не розглядається як унітарна, швидше, вона утворюється безліччю окремих станів селф-іншій, що безперервно змінюють один одного в різних міжособистісних контекстах. В терапії ми маємо справу з множинними конфігураціями відносин, що розвиваються між станами селф-іншій (свідомими та несвідомими) як у пацієнта так і у терапевта.
В наслідок переосмислення структури психіки та її розвитку змінилася парадигма способів присутності терапевта у відносинах із пацієнтом. Традиційне уявлення про нейтральність терапевта змінилося на взаємну співучасть у створенні афективної, когнітивної та інтерактивної систем, окремі елементи якої доступні обом учасникам, а інші дисоційовані у кожного з них. Крім того, реляційні аналітики фокусують свою увагу на суб’єктивності аналітика, яка стає провідником розвитку суб’єктивності пацієнта у складній взаємодії визнання схожості та інакшості терапевта та пацієнта.
Реляційний психоаналіз є радикальною теорією поля, в якому у терапевта відсутня точка, з якої він міг би мати доступ до чистої об’єктивної картини процесів, що відбуваються в терапії. Всі феномени в середині пари терапевт-пацієнт спільно створені.
Це також вплинуло на переосмислення перенесення-контрперенесення, які стали частиною феноменів реляційного поля і оформилися в концепт розігрування.
Також змінилося уявлення про травму. Травма переосмислена як існуючий несформульований досвід, не визнаний, дисоційований, деконтекстуалізований у стосунках із значущими іншими.
Для кого програма?
Запрошуємо на спеціалізацію колег які вже мають психотерапевтичну (психоаналітичну) освіту або закінчують своє навчання.
Теоретічні вимоги до кандидатів: знання основних теоретичних психоаналітичних концептів: несвідоме, перенесення-контрперенесення, опір, конфлікт, холдинг, контейнування, прив’язанність, теоріі розвитку тощо…
Практичні вимоги до кандидатів:
– наявність особистого досвіду психотерапії,
– наявність клінічної практики та супервізій.
Зміст навчання.
1 рік навчання 2023-2024
1 кластер:
a) Огляд програми та ключових понять.
b) Після Фрейда: об’єктні відносини, селф-психологія, міжособистісний психоаналіз, фемінізм і квір-теорія
c) Народження реляційної перспективи – Стівен А. Мітчелл
2 кластер:
а) Несвідома взаємодія, несформульований досвід, Не-Я досвід.
b) Дисоціація, травма, множинні селф-стани, свідчення.
3 кластер:
а)Суб’єктивність терапевта, саморозкриття
б) Інтерсуб’єктивність і аналітичний третій
4 кластер:
а) Прив’язанність. Регулювання аффекту та тіло
б) Спостереження за немовлятами. Вплив на лікування дорослих
2 рік навчання 2024-2025
5 кластер:
Клінічний процес у реляційній перспективі. Терапевтичні тупики, мертві психічні зони, розігрування та взаємодоповнюючі ситуації, розігрування.
6 кластер:
а) Соціально-політичні процеси в Реляційній перспективі.
b) Гендер і сексуальність у Реляційній перспективі
7 кластер:
а) Сновидіння в Реляційній перспективі
б) Завершення психоаналізу/терапії
8 кластер:
Теоретичні та клінічні презентації кейсів.
Слухачам надаються навчальні матеріали (статті реляційних авторів) в перекладі українською.
Сертифікація
Вимоги до сертифікаціі:
– Виконання обов’язкових годин теорії;
– Захист теоретичної презентації;
– Виконання обов’язкових годин супервізії ;
– Ведення та захист одного клінічного випадку з одним пацієнтом (25 годин).
Структура спеціалізації.
Спеціалізація розрахована на 2 роки навчання, загалом обов’язкових годин:
– теорія 160 годин
– супервізія 160 годин (груповий формат)
Заняття відбуваються на платформі ZOOM з послідовним перекладом українською.
Заняття відбуваються на протязі 10 місяців навчального року з (вересня по червень) включно, згідно з заздалегідь наданим розкладом.
Теоретичні заняття: 4 кластери на рік у кожному 5 занять, всього 20 занять на рік (80 год). За два роки 40 занять (160 год)
Також можливо отримати додаткові години за участь в українських та міжнародних заходах, які організує Міжнародна Асоціація Реляційного Психоаналізу та Психотерапіі (IARPP).
Супервізії (групові): 4 групові супервізії на місяць – 8 годин. Усього 80 годин групової супервізії на рік. За 2 роки 160 годин.
Є можливість індивідуальних супервізій за окремою домовленістю з викладачами та супервізорами курсу спеціалізації.
В разі потреби формуються декілька супервізійних груп.
Вартість навчання:
Вартість навчання включає в себе обов’язкові теоретичні та супервізійні години, та складає 1500 USD на рік (в гривневому еквіваленті). Передбачена можливість оплати курсу спеціалізації кількома частинами на рік.
Для того, щоб стати учасником курсу спеціалізації, необхідно надіслати своє резюме на адресу: alyonach25@gmail.com та пройти співбесіду.
Старт навчання 18 вересня 2023 року.

Шановні колеги, запрошуємо Вас пройти навчання на теоретико-клінічному курсі «Пропедевтика психіатрії»

Початок курсу – 20 вересня 2023р. (за умови формування групи).
Пропедевтика психіатрії – невід’ємна складова психотерапевтичної освіти відповідно до стандартів Української спілки психотерапевтів (УСП), Європейської асоціації психотерапії (ЄАП), Української конфедерації психоаналітичних психотерапій (УКПП), Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій (ЄКПП).
Організаційний формат проекту поєднує он-лайн вивчення теорії та участь у клінічних розборах (он-лайн та/або оф-лайн залежно від актуальної ситуації) на клінічній базі у Львові.
Повний курс включає 150 годин відповідно до освітнього стандарту названих організацій.
Сертифікується Львівським психоаналітичним інститутом ментального здоров’я, сертифікати визнаються валідними вищезгаданими організаціями, Інститут сплачує відповідні внески у названі організації за сертифікацію учасників.
В повний курс входить:
80 годин теорії у формі 40 занять по 1,5 години он-лайн. Заняття відбуваються щосереди 18.30 – 20.00.
Під час цих занять будуть прочитані лекції, проведені семінари з опрацювання базової психіатричної літератури, а також клінічні розбори психотерапевтичних випадків з точки зору психіатричної діагностики.
70 годин участі у клінічних розборах: 4 семестри по 2 дні он-лайн та/або оф-лайн залежно від актуальної ситуації.
Науковий керівник проекту: професор Олександр Фільц, доктор медичних наук, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького.
Викладачі – працівники названої кафедри, лікарі Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру.
Кирилюк Сергій – к.мед.н., доцент, психотерапевт у напрямку “психоаналіз, психоаналітична психотерапія”, супервізор у напрямку “психотерапія адикцій” (УСП)
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
І. ВСТУП ДО КУРСУ
Історія розвитку психіатрії як медичної галузі.
Філософські основи психіатрії
Питання етики у сфері охорони ментального здоров’я
Сучасні підходи до діагностики та класифікації психічних розладів (МКХ-10, DSM-V)
ІІ. ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ (СЕМІОТИКА)
Психопатологія сфери відчуття та сприйняття
Психопатологія афективно-емоційної сфери
Психопатологія мотиваційно-вольової сфери
Психопатологія когнітивних процесів: пам’ять, мислення, увага
Інтелектуальний дефіцит
Основні психопатологічні синдроми
ІІІ. НОЗОЛОГІЯ
Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади
Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин
Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади
Розлади настрою [афективні розлади]Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади
Розлади зрілої особистості та поведінкові розлади
Розлади поведінки та емоцій дитячого та підліткового віку
Організаційний внесок:
Кожне заняття он-лайн – 15Є (в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на момент оплати)
Кожен дводенний семестр – 100Є (в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на момент оплати)
Оплата поточного навчання здійснюється до 10 числа кожного місяця.
Оплата дводенних семестрів – до початку семестру.
Для реєстрації просимо заповнити форму:
Для уточнення розкладу, організаційних деталей, реквізитів для оплати просимо писати на вайбер 050 86 87 717, Юлія Мединська
 
Запрошуємо!

НОВИЙ НАБІР

 ЧОТИРИРІЧНИЙ ТЕОРЕТИКОСУПЕРВІЗІЙНИЙ ПРОЕКТ

З ПСИХОАНАЛІЗУ ТА ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

 2023 – 2026

Увага!

Увага! Увага!Увага!

У зв’язку з високою активністю заявок на запис – НАБІР ЗАКРИТО!!!

Запрошуємо психологів, психотерапевтів, психіатрів, котрі планують здобувати психотерапевтичну освіту за напрямком «психоаналіз, груповий психоаналіз», а також «індивідуальна психологія за А. Адлером».

СЕРТИФІКАЦІЯ
Програма проекту є складовою частиною стандарту для здобуття кваліфікації психотерапевта-психоаналітика відповідно до вимог європейських та українських професійних організацій:

• Європейської асоціації психотерапії (ЄАП) / European Association for Psychotherapy (EAP) – http://www.europsyche.org/
• Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій / European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies – http://www.ecpp.org/
• Української спілки психотерапевтів / Ukrainian Umbrella Association of Psychotherapists, (UUAP)
• Української конфедерації психоаналітичних психотерапій / Ukrainian Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies – http://ucpp.org/

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Навчальна програма включає 600 годин теорії (у тому числі 150 годин в режимі он-лайн) та 150 годин групової супервізії.

Теоретичний цикл поділений на тематичні блоки:
• вступ до професії та базові поняття психоаналізу;
• пропедевтика психіатрії: психіатричні, психодинамічні, практичні аспекти;
• теорії розвитку та періодизації життєвого циклу;
• основні психотерапевтичні напрямки;
• теорії особистісних змін;
• соціальні та культурні аспекти психотерапії;
• теорії діагностики та інтервенції в психоаналізі;
• теорія групового психоаналізу.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Навчання в Інституті має змішану он-лайн та оф-лайн форму.
Щороку планується 4 очних семестри та 20 лекцій / семінарів в он-лайн режимі.
Он-лайн заняття проводяться 1 раз на 2 тижні, тривалістю 1,5 години, у фіксований день та час – п’ятниця, 19.00.

Тривалість очних семестрів: 5 днів; 5 днів; 4 дні; 3 дні.
Разом – 17 днів на рік аудиторного навчання, яке включає теорію та групову супервізію.
Очне навчання відбувається у Львові.

Примітка: у зв’язку з об’єктивними обставинами сьогодення навчання оф-лайн може також частково проводитися он-лайн. Але загальна кількість днів навчання залишається незмінною: 17 днів протягом року, «порціями» по 2-3 дні.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість одного навчального дня – 50Є, вартість одного он-лайн заняття з циклу регулярних занять – 10Є. Сума за навчальний рік: 1050Є.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

 1. Теоретична складова за змістом та кількістю теоретичних годин відповідає вимогам Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП), Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (ЄКПП), Української Спілки Психотерапевтів (УСП), Української конфедерації психоаналітичних психотерапій (УКПП).
  2. За умови виконання слухачем всіх кваліфікаційних вимог ЄАП, ЄКПП, УКПП та УСП Інститут клопоче про отримання учасником Європейського Сертифікату з Психотерапії
  3. Клінічна практика: учасники мають можливість набувати навики проведення первинного інтерв’ю, клінічної та психотерапевтичної діагностики у роботі з пацієнтами на базі Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру (ЛОКПНД) під час практичних занять та майстер-класів. За бажанням можна пройти практику (400 годин) в ЛОКПНД відповідно до стандартів завершеної психотерапевтичної освіти.
  4. Учасники проекту готують та захищають кваліфікаційні роботи, що відповідають освітнім вимогам ЄАП, ЄКПП, УСП, УКПП.
  5. Учасники беруть участь у циклі майстер-класів з прикладного психоаналізу наступної тематики: «Прикладний психоаналіз у сфері літератури: робота з текстом», «Прикладний аналіз і кінематограф», «Прикладний аналіз у мистецтві», «Прикладний аналіз у політиці».
  6. Частиною програми є опанування навиками Операціоналізованої психодинамічної діагностики – сучасного діагностичного інструменту в сфері психоаналізу та психоаналітичної психотерапії.

Передбачена можливість селективної участі у вибіркових курсах – Ви можете відвідати лише ті семінари чи лекції, які Вас цікавлять.

Для вступу у проект необхідно надіслати резюме за адресою: yukia@ukr.net та пройти співбесіду.

Проект розкладу семестрів на 2023 рік

Примітка: зміни малоймовірні, та все ж можливі

І семестр
27-29.01.2023 – частина 1, онлайн
04-05.02.2023 – частина 2, онлайн

ІІ семестр
13-14.05.2023 – частина 1, онлайн
20-21.05.2023 – частина 2, онлайн

ІІІ семестр
7-10.09.2023 – офлайн

IV семестр
7-10.12.2023 – офлайн

З питаннями звертатися:
Юлія Мединська, yukia@ukr.net, 050 86 87 717, Львів


 


«Психоаналітичні есеї»- Юлія МединськаКнига «Психоаналітичні есеї» – збірка статей про теорію і практику психоаналізу та психоаналітичної психотерапії, у тому числі про психотерапію психічних розладів у рамках стаціонарного лікування. Ще у книзі знайдете психоаналітичні історії – уявні зустрічі Єви зі знаковими особистостями психоаналізу, історії та культури. А для поціновувачів юнгіанської психології – кілька статей на цю тему.

 

Адресу для відправки книги прошу скидати на вайбер: 0508687717 Юля Мединська

Вартість книги 500 грн

 

Реквізити для оплати

ФОП Мединська Юлія Ярославівна

UA483052990000026009031000040

Код отримувача (ЄДРПОУ): 2824314049

Назва банку: ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Коментар до платежу «Книга. Прізвище, ім’я покупця»

 

ЗМІСТ

 ВСТУП

 ПСИХОАНАЛІТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ В СТАЦІОНАРІ

Контркультурні виміри психологічного простору психотерапевтичної клініки

Психотерапевтична клініка як середовище безпечної комунікації

Суспільні очікування від групової психотерапії в умовах стаціонарного лікування: розчарування та відкриття

Інверсія внутрішнього і зовнішнього в стаціонарній психотерапевтичній рамці

Селф-психологія у практиці стаціонарної психотерапії

Поняття «антикрихкість» у психоаналітичній психотерапії

Вільні асоціації у стаціонарній психотерапії або Психотерапевтичний стаціонар як велика психоаналітична гра

ПСИХОАНАЛІТИЧНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПОЗА СТАЦІОНАРНОЮ РАМКОЮ

Естетика пошуку ідентичності у психотерапевтичному процесі

Залежність як феномен: у чому проблема?

Химера: ідентифікація у розігруванні

Єва едемська та Єва інстаграмська – протроментальні діти

Контрперенесення: труднощі розпізнавання “об’єктивного” та “суб’єктивного”

Невизначеність помилки в психоаналізі

Сиблінги: біла пляма психоаналізу?

Нервова анорексія: досвід смерті та жіноча ідентичність

Психоаналітичні площини часу або психоаналітики – корсари часу

 СТИГМА ТА ДЕСТИГМАТИЗАЦІЯ

Стигматизація психічної хвороби як регулятор «колективного щастя»

 ДАВНЄ – ЮНГІАНСЬКЕ

Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету

Роль фемінних архетипів у формуванні української ментальності

Міф та міфологічний дискурс

ПСИХОАНАЛІТИЧНА ЄВА