Курс спеціалізації “Релаційний Психоаналіз та психотерапія”

Що таке Реляційний психоаналіз?

Реляційна традиція в психоаналізі та в психотерапії з’явилася як результат переосмислення рамок та змісту традиційних психоаналітичних ідей у 80-90 роках минулого століття в США та в деяких європейських психоаналітичних спільнотах. Першими реляційними аналітиками були вихідці з різних психоаналітичних шкіл: об’єктних відносин, егопсихології, кейнсіанства, селф-психології та ін.
Це була гетерогенна група теоретиків і клініцистів, об’єднаних насамперед проблемами розуміння та пояснення складних клінічних феноменів, які традиційні концепції пояснювали недостатньо або взагалі не торкалися.
Перегляду піддалися всі основні психоаналітичні ідеї, що призвело до зрушень психоаналітичної парадигми в цілому на епістемологічному рівні.
Була переосмислена та перевизначена структура психіки від набору обумовлених внутрішньопсихічних структур, які виявляються в «ізольованому» індивіді, до внутрішньопсихічних структур, які виявляються в міжособистісному просторі. Особистість (селф) більше не розглядається як унітарна, швидше, вона утворюється безліччю окремих станів селф-іншій, що безперервно змінюють один одного в різних міжособистісних контекстах. В терапії ми маємо справу з множинними конфігураціями відносин, що розвиваються між станами селф-іншій (свідомими та несвідомими) як у пацієнта так і у терапевта.
В наслідок переосмислення структури психіки та її розвитку змінилася парадигма способів присутності терапевта у відносинах із пацієнтом. Традиційне уявлення про нейтральність терапевта змінилося на взаємну співучасть у створенні афективної, когнітивної та інтерактивної систем, окремі елементи якої доступні обом учасникам, а інші дисоційовані у кожного з них. Крім того, реляційні аналітики фокусують свою увагу на суб’єктивності аналітика, яка стає провідником розвитку суб’єктивності пацієнта у складній взаємодії визнання схожості та інакшості терапевта та пацієнта.
Реляційний психоаналіз є радикальною теорією поля, в якому у терапевта відсутня точка, з якої він міг би мати доступ до чистої об’єктивної картини процесів, що відбуваються в терапії. Всі феномени в середині пари терапевт-пацієнт спільно створені.
Це також вплинуло на переосмислення перенесення-контрперенесення, які стали частиною феноменів реляційного поля й оформилися в концепт розігрування.
Також змінилося уявлення про травму. Травма переосмислена як існуючий несформульований досвід, не визнаний, дисоційований, де контекстуалізований у стосунках зі значущими іншими.

Для кого програма?

Запрошуємо на спеціалізацію колег які вже мають психотерапевтичну (психоаналітичну) освіту або закінчують своє навчання.
Теоретічні вимоги до кандидатів: знання основних теоретичних психоаналітичних концептів: несвідоме, перенесення-контрперенесення, опір, конфлікт, холдинг, контейнування, прив’язанність, теоріі розвитку тощо…
Практичні вимоги до кандидатів:
– наявність особистого досвіду психотерапії,
– наявність клінічної практики та супервізій.

1 рік навчання 2023-2024

Зміст навчання:

1 кластер:
a) Огляд програми та ключових понять.
b) Після Фрейда: об’єктні відносини, селф-психологія, міжособистісний психоаналіз, фемінізм і квір-теорія
c) Народження реляційної перспективи – Стівен А. Мітчелл

2 кластер:
а) Несвідома взаємодія, несформульований досвід, Не-Я досвід.
b) Дисоціація, травма, множинні селф-стани, свідчення.

3 кластер:
а)Суб’єктивність терапевта, саморозкриття
б) Інтерсуб’єктивність і аналітичний третій

4 кластер:
а) Прив’язанність. Регулювання аффекту та тіло
б) Спостереження за немовлятами. Вплив на лікування дорослих
2 рік навчання 2024-2025

5 кластер:
Клінічний процес у реляційній перспективі. Терапевтичні тупики, мертві психічні зони, розігрування та взаємодоповнюючі ситуації, розігрування.

6 кластер:
а) Соціально-політичні процеси в Реляційній перспективі.
b) Гендер і сексуальність у Реляційній перспективі

7 кластер:
а) Сновидіння в Реляційній перспективі
б) Завершення психоаналізу/терапії

8 кластер:
Теоретичні та клінічні презентації кейсів.

*Слухачам надаються навчальні матеріали (статті реляційних авторів) в перекладі українською.

Сертифікація

Вимоги до сертифікації:

– Виконання обов’язкових годин теорії;
– Захист теоретичної презентації;
– Виконання обов’язкових годин супервізії ;
– Ведення та захист одного клінічного випадку з одним пацієнтом (25 годин).

Структура спеціалізації

Спеціалізація розрахована на 2 роки навчання, загалом обов’язкових годин:

– теорія 160 годин
– супервізія 160 годин (груповий формат)

Заняття відбуваються на платформі ZOOM з послідовним перекладом українською.
Заняття відбуваються на протязі 10 місяців навчального року з (вересня по червень) включно, згідно з заздалегідь наданим розкладом.
Теоретичні заняття: 4 кластери на рік у кожному 5 занять, всього 20 занять на рік (80 год). За два роки 40 занять (160 год)
Також можливо отримати додаткові години за участь в українських та міжнародних заходах, які організує Міжнародна Асоціація Реляційного Психоаналізу та Психотерапіі (IARPP).
Супервізії (групові): 4 групові супервізії на місяць – 8 годин. Усього 80 годин групової супервізії на рік. За 2 роки 160 годин.
Є можливість індивідуальних супервізій за окремою домовленістю з викладачами та супервізорами курсу спеціалізації.
В разі потреби формуються декілька супервізійних груп.

Вартість навчання:

Вартість навчання включає в себе обов’язкові теоретичні та супервізійні години, та складає 1500 USD на рік (в гривневому еквіваленті). Передбачена можливість оплати курсу спеціалізації кількома частинами на рік.

Для того, щоб стати учасником курсу спеціалізації, необхідно надіслати своє резюме на адресу: alyonach25@gmail.com та пройти співбесіду.
Старт навчання 18 вересня 2023 року.

Поділіться своєю знахідкою